23.12.2020 Materiały archiwalne dotyczące osnów geodezyjnych do pobrania

W serwisie www.geoportal.gov.pl w pozycji „ Dane do pobrania ” i grupie warstw „ Osnowa geodezyjna ” dodaliśmy warstwę „ Archiwalne Kartoteki Osnów ”, która umożliwia pobieranie paczek materiałów archiwalnych: w przypadku osnowy poziomej są to skany katalogów kartotekowych...

23.12.2020 Zmiana rozporządzenia ws. „standardów”

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło proces legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie „standardów” . Podmioty biorące udział w konsultacjach publicznych otrzymały 22 grudnia 2020 r. stosowną informację e‑mailem. Projekt przewiduje korekty w następujących...

22.12.2020 Pierwszy powiat odbiera zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W dniu 17 grudnia 2020 r. w powiecie mińskim uruchomiono mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN. Uruchomiona funkcjonalność jest bardzo oczekiwana przez wszystkie powiaty, ponieważ eliminuje...
Strona 198 z 491
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 592 - 594 z 1 472 rezultatów.