21.12.2020 Rozstrzygamy konkurs na najlepsze wykorzystanie danych i usług GUGiK w 2020 r.

W ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na opracowane w 2020 r. aplikacje lub serwisy internetowe, które w ciekawy i praktyczny sposób wykorzystują dane przestrzenne i usługi udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, przyznaliśmy następujące nagrody: W kategorii...

21.12.2020 Zakończyła się 19 sesja szkoleniowa w projekcie POWER

W zakończonej 18 grudnia 2020 r. kolejnej sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

18.12.2020 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad 1650 km 2 opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmujące: - zdjęcia lotnicze o GSD = 0.25 m - ortofotomapa z pikselem 0.25 m -...
Strona 199 z 491
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 595 - 597 z 1 472 rezultatów.