18.12.2020 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 3 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 3 powiatów: - województwo mazowieckie: sokołowski ; - województwo śląskie:  Dąbrowa Górnicza, kłobucki. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach...

17.12.2020 Ostatnia szansa na udział w konkursie na najlepsze wykorzystanie danych i usług GUGiK w 2020 r.

Jeszcze dzisiaj do północy można zgłaszać prace w ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na opracowane w 2020 r. aplikacje lub serwisy internetowe, które w ciekawy i praktyczny sposób wykorzystują dane przestrzenne i usługi udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Do...

16.12.2020 Nowy film instruktażowy o linkowaniu do Geoportalu przez wywołanie z parametrem „identifyParcel”

W serwisie YouTube na kanale Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy film instruktażowy prezentujący zasadę tworzenia dedykowanych linków do serwisu www.geoportal.gov.pl poprzez zastosowanie parametru „ identifyParcel ”. Przykładowy link do wyświetlenia...
Strona 200 z 491
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 598 - 600 z 1 472 rezultatów.