20.10.2021 Wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH na prace w 2022 roku

W ostatnim miesiącu podpisane zostały trzy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju w zakresie pomocy finansowej we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w roku 2022. W 5 jednostkach zakończone zostały prace objęte porozumieniami, a w 33 powiatach prace te są realizowane. Z...

18.10.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 5 miast o łącznej powierzchni 785 km 2 . Opracowaniu podlegał obszar miast: Świnoujście (woj. zachodniopomorskie), Włocławek (woj.  kujawsko-pomorskie), Inowrocław (woj....

18.10.2021 Aktualizacja usług sieciowych dotyczących udostępniania danych osnowy geodezyjnej

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy dane dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej, osnowy grawimetrycznej i magnetycznej, dostosowane do zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych,...
Strona 21 z 466
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 61 - 63 z 1 398 rezultatów.