31.03.2021 Spotkanie GGK z laureatami plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski pogratulował laureatom rozstrzygniętego dzisiaj plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020”. Podczas spotkania rozmawiano o tym, jak wielką rolę w dobrej współpracy...

31.03.2021 Porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej poprzez wymianę danych, usług i wiedzy – to główne założenia podpisanego 31 marca 2021 r. porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską (PW) oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGIK). Instytucje zadeklarowały współpracę między...

31.03.2021 Podstawowa osnowa i granice administracyjne – dostępne w usłudze WFS

Opublikowaliśmy usługi sieciowe WFS dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej oraz danych jednostek terytorialnych pochodzących z bazy PRG. Usługi są dostępne pod adresami: Osnowa podstawowa ...
Strona 219 z 564
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 655 - 657 z 1 691 rezultatów.