18.03.2021 Prezentacja GUGiK podczas webinarium EuroGeographics

W ramach cyklicznych spotkań członków stowarzyszenia EuroGeographics 18 marca 2021 r. odbyło się międzynarodowe webinarium zatytułowane „Providing online 3D data”. Podczas spotkania reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii Aleksandra Górska przedstawiła prezentację związaną z tematem...

18.03.2021 Wytyczne do wykonywania prac fotogrametrycznych

Na stronie internetowej BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaktualizowaliśmy wytyczne dotyczące realizacji prac fotogrametrycznych, których celem jest wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy. Zgodnie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r....

17.03.2021 Ortofotomapa standardowa – dostępna w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS dotyczącą ortofotomapy standardowej. Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WCS/StandardResolution Usługa WCS (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych, zapisanych w modelu rastrowym, jak...
Strona 228 z 564
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 682 - 684 z 1 691 rezultatów.