31.05.2019 W geoportalu sprawdzisz, które gminy mają portale mapowe

W serwisie  geoportal.gov.pl  do grupy warstw „ Portale mapowe ” dodano kolejną warstwę „ Portale gminne ”, która udostępnia informacje o adresach gminnych portali mapowych oraz umożliwia przez jedno kliknięcie uruchomienie odpowiedniego gminnego portalu mapowego. Aktualnie dla...

29.05.2019 Można zgłaszać uwagi do wszystkich rodzajów punktów osnowy podstawowej

Można zgłaszać uwagi do wszystkich rodzajów punktów osnowy podstawowej Zgodnie z zapowiedzią w Geoportalu włączono możliwość przekazywania informacji także o stanie punktów osnowy magnetycznej i grawimetrycznej . Na początku maja uruchomiono taką funkcjonalność dla punktów podstawowej...

28.05.2019 Ortofotomapa województwa kujawsko-pomorskiego z pikselem 7 cm opublikowana w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano ortofotomapę o rozdzielczości 7 cm  dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Ortofotomapa została wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy...
Strona 24 z 96
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 70 - 72 z 286 rezultatów.