13.01.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o powierzchni około 14 000 km 2 opracowane dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, dla których wykonano: dane pomiarowe LIDAR o gęstości 4 pkt/m 2 , numeryczny model terenu o...

13.01.2023 Nowe wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad ok. 600 km 2 wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju dla obszaru miast z województw: dolnośląskiego: Jelenia Góra, Świdnica, ...

12.01.2023 Nowe rozporządzenie fotogrametryczne zostało ogłoszone

11 stycznia b.r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 89 , ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Rozporządzenie...

12.01.2023 Rusza przetarg na opracowanie danych wysokościowych

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie danych wysokościowych 4pkt/m 2 dla obszarów województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego - 8 018 arkuszy w skali 1:5 000 w układzie PL-1992 (41 482 km 2 ). Zamówienie zostało podzielone na trzy części: Tabela Szczegółowy...

12.01.2023 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 23 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2022 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 23 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju dla: województwa kujawsko-pomorskiego: powiaty golubsko-dobrzyński , nakielski...
Strona 24 z 400
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 116 - 120 z 2 000 rezultatów.