18.03.2021 Wytyczne do wykonywania prac fotogrametrycznych

Na stronie internetowej BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaktualizowaliśmy wytyczne dotyczące realizacji prac fotogrametrycznych, których celem jest wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy. Zgodnie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r....

17.03.2021 Ortofotomapa standardowa – dostępna w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS dotyczącą ortofotomapy standardowej. Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WCS/StandardResolution Usługa WCS (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych, zapisanych w modelu rastrowym, jak...

16.03.2021 Zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki, członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Międzynarodowej Asocjacji Geodezji i Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Niemieckiej Komisji Geodezji przy Bawarskiej Akademii...
Strona 247 z 582
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 739 - 741 z 1 746 rezultatów.