12.03.2021 Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy dla obszaru miasta Elbląg o łącznej powierzchni 104 km 2 opracowane przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapa została opracowana z pikselem 5 cm w przestrzeni...

12.03.2021 Zmiany w Portalu BDOT10k

Do Portalu BDOT10k wprowadziliśmy nowe funkcjonalności oraz udogodnienia pozwalające na łatwiejsze korzystanie z serwisu oraz wpływające na poprawę komfortu pracy z danymi. Do najważniejszych zmian wdrożonych w aplikacji zaliczamy: sposób prezentacji wyników poprzez ujednolicenie...

12.03.2021 Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W formie wideokonferencji 11 marca 2021 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, prof. PW nowo powołanych członków Rady, do których...
Strona 249 z 582
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 745 - 747 z 1 745 rezultatów.