04.09.2020 Konwerter danych NMT i NMPT

Dla ułatwienia użytkownikom korzystania z danych numerycznego modelu terenu (NMT)  i numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, udostępniamy do wykorzystania aplikację umożliwiającą konwersję NMT i NMPT z formatu rastrowego...

03.09.2020 Petycja obywatelska o wycofanie kar UODO nałożonych na GGK

Na portalu petycjeonline.com Pan Paweł Myłka z Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Inwar Spółka z o. o. umieścił petycję o wycofanie kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Głównego Geodetę Kraju. Jak podaje Pan Paweł Myłka „ Uważam, iż jest to zarówno nadużycie...

03.09.2020 Główny Geodeta Kraju odpowiada na pytania WINGiK Województwa Śląskiego

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wystosował pismo z odpowiedziami na pytania zawarte w wystąpieniu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Śląskiego nr GKI.720.4.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. Pismo zostało wysłane również do...
Strona 25 z 261
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 73 - 75 z 782 rezultatów.