11.03.2021 Wyłączenie dotychczasowych adresów usług WMS i WMTS dla ortofotomapy

W związku z udostępnieniem 15.02.2021 r. nowych adresów usług WMS i WMTS zapewniających dostęp do najnowszej ortofotomapy dotychczasowe adresy zostaną wyłączone 15 marca 2021 r. Prosimy o korzystanie z poniższych adresów usług: WMS: ...

10.03.2021 Nowy adres usługi dla Krajowej Integracji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Usługa sieciowa Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (KIMP) , zapewniająca dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, została udostępniona pod nowym adresem: ...

09.03.2021 Aktualny stan wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH

Obecnie 207 powiatów, co stanowi 54% wszystkich powiatów, wdrożyło układ wysokościowy PL‑EVRF2007-NH. W 102 powiatach trwają prace związane z jego wprowadzeniem, a 71 powiatów przygotowuje się do rozpoczęcia prac wdrożeniowych. Aktualny stan wdrożeń przedstawiamy poniżej. Stan...
Strona 251 z 582
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 751 - 753 z 1 746 rezultatów.