08.04.2022 Drugi dzień spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Prezentacją „Stan wdrożeń mechanizmu ZSIN dotyczącego przepływu zawiadomień między księgami wieczystymi a jednostkami prowadzącymi ewidencję gruntów i budynków” rozpoczął się drugi dzień Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab....

07.04.2022 Nagrody Głównego Geodety Kraju dla powiatów za informatyzację geodezji i kartografii

Pierwszego dnia konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemar Izdebski nagrodził powiaty wyróżniające się w informatyzacji geodezji i kartografii. Statuetkę z dyplomem otrzymał: powiat miński powiat giżycki powiat tarnobrzeski ...

07.04.2022 Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Rozpoczęło się zaplanowane na 7 – 8 kwietnia Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w formie hybrydowej. W konferencji zorganizowanej przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego bierze udział ponad 900 osób - ok. 300 stacjonarnie oraz 600 zdalnie - Wojewódzkich...
Strona 26 z 554
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 76 - 78 z 1 660 rezultatów.