21.04.2021 Blisko 800 uczestników wiosennej wideokonferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Na zaproszenie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego blisko 800 Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych, Kierowników PODGiK i ich współpracowników spotkało się na wideokonferencji Służby Geodezyjnej...

20.04.2021 Aktualizacja monitoringu pozyskiwania danych

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę „ Monitoring pozyskiwania danych” w zakresie warstw dotyczących danych fotogrametrycznych, tj. ortofotomapy, numerycznego modelu terenu (NMT), numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), danych pomiarowych LIDAR oraz zdjęć...

19.04.2021 Tylko do jutra rejestracja na wiosenną wideokonferencję Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Rejestrację na wiosenne Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zamykamy 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 13:00 .  Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski na Wideokonferencję SGiK , która odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w godz. 11:00 – 14:00 na platformie ZOOM,...
Strona 260 z 615
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 778 - 780 z 1 843 rezultatów.