09.03.2021 Aktualny stan wdrażania układu PL-EVRF-2007-NH

Obecnie 207 powiatów, co stanowi 54% wszystkich powiatów, wdrożyło układ wysokościowy PL‑EVRF2007-NH. W 102 powiatach trwają prace związane z jego wprowadzeniem, a 71 powiatów przygotowuje się do rozpoczęcia prac wdrożeniowych. Aktualny stan wdrożeń przedstawiamy poniżej. Stan...

09.03.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Treść projektu i...

08.03.2021 Aktualizacja wysokorozdzielczej ortofotomapy w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę ortofotomapa wysokiej rozdzielczości w obszarze m. st. Warszawy. Prezentowane zobrazowanie charakteryzuje się pikselem odpowiadającym 5 cm w terenie i umożliwia przeglądanie danych dla obszaru Warszawy wraz z...
Strona 266 z 597
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 796 - 798 z 1 789 rezultatów.