26.03.2021 Numeryczny Model Terenu w formacie GeoTIFF – dostępny w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS dotyczącą Numerycznego Modelu Terenu w formacie GeoTIFF. Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WCS/DigitalTerrainModelFormatTIFF Usługa WCS (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych...

26.03.2021 Kolejna sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W 26 sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze...

26.03.2021 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy dla obszaru m. Zabrze o łącznej powierzchni 102 km 2 opracowane przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapa została opracowana z pikselem 5 cm w przestrzeni barwnej RGB...
Strona 274 z 615
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 820 - 822 z 1 843 rezultatów.