13.01.2020 Rozstrzygnięcie „Sprzedawaj z Geoportalem”

W ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie „ Sprzedawaj z Geoportalem ” nie przyznano nagród głównych, bo nadesłane na konkurs prace nie spełniały wymogów postawionych w konkursie. Komisja konkursowa postanowiła jednak wyróżnić twórcę serwisu nlocator.com Tomasza...

10.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 6000 km2. Ortofotomapy są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl . Nowym opracowaniem została objęta część województwa...

10.01.2020 Królestwo Niderlandów to po polsku w skrócie nadal Holandia

Zgodnie z decyzją holenderskiego rządu od roku 2020 w relacjach zagranicznych instytucje państwowe tego kraju posługują się wyłącznie angielską formą skróconej nazwy Królestwa „Netherlands”. Jednak polski egzonim dotyczący skróconej nazwy państwa, tj. „Holandia” , zalecany przez Komisję...

09.01.2020 Wyszukiwanie adresów – zmiany w usłudze

W usłudze wyszukiwania adresów w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl dodaliśmy nowe udogodnienie - wyszukiwanie adresu z parametrem kodu pocztowego przed nazwą miejscowości. Pozwoli to użytkownikowi na jednoznaczne wskazanie wyszukiwanego adresu w przypadku, gdy występuje więcej niż jeden...

09.01.2020 Zaktualizowana baza PRNG

Na stronie www.gugik.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Aktualizację bazy PRNG prowadzimy w sposób ciągły poprzez uzupełnianie obiektów, weryfikację ich lokalizacji i posiadanych atrybutów. Jedną z podstaw aktualizacji są prace Komisji...
Strona 296 z 382
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 476 - 1 480 z 1 907 rezultatów.