08.01.2020 Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Dzisiaj skierowano do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury Sejmu RP Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw . Projekt trafił do sejmu 20 grudnia 2019 r. i uzyskał numer druku 130. Nowelizacja dotyczy usprawnienia...

08.01.2020 Statystyka nadawania uprawnień geodezyjnych w 2019 r

Jak już informowaliśmy , w 2019 roku nadano uprawnienia 468 osobom. Ogólnie w postępowaniach kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w roku 2019 uczestniczyło 785 osób, z następującym skutkiem: 65 osób uzyskało negatywny wynik części wstępnej...

08.01.2020 Przybywa powiatów komunikujących się z rejestrem PESEL

Z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL korzystają już 32 powiaty przedstawione na załączonej mapie.   Usługę do komunikacji między rejestrami wykorzystano już ponad 2 300 razy. Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują...

08.01.2020 Więcej ortofotomapy w wysokiej rozdzielczości

W usługach WMS i WMTS dotyczących ortofotomapy wysokiej rozdzielczości , przybyło nowych danych. Od dzisiaj w usługach dostępne są również miasta Gdańsk, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo. Wszystkie te dane są także widoczne w serwisie www.geoportal.gov.pl , który korzysta z tych samych usług...

07.01.2020 Główny Geodeta Kraju Pełnomocnikiem Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN

4 stycznia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 273 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach . Zgodnie z Zarządzeniem Pełnomocnikiem Rady...
Strona 297 z 382
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 481 - 1 485 z 1 907 rezultatów.