31.12.2019 Kolejna aktualizacja listy geodetów uprawnionych

W bazie geodetów uprawnionych uzupełniono wszystkie numery PESEL oraz dokonano kolejnej aktualizacji wykazu geodetów uprawnionych w powiązaniu z rejestrem PESEL. Rejestr geodetów jest dostępny do wyszukiwania, jak i pobrania wykazu wszystkich aktywnych geodetów na stronie: ...

31.12.2019 Podsumowanie pozyskiwania danych w roku 2019

W mijającym roku w ramach prowadzenia Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pozyskaliśmy: Cyfrową ortofotomapę w barwach RGB o terenowej wielkości piksela 25 cm dla 5 województw (powierzchnia 81 692 km 2 ).     2. Cyfrową ortofotomapę w barwach RGB o...

31.12.2019 Nowe ortofotomapy o plikselu 10 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe wysokorozdzielcze ortofotomapy o pikselu 10 cm dla łącznej powierzchni 2 760 km 2 . Są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl . Nowym opracowaniem zostały objęte miasta:...

31.12.2019 Nowe ortofotomapy o plikselu 25 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni 12 050 km 2 obejmujące fragmenty województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Nowe ortofotomapy są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz...

31.12.2019 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Dzisiaj wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2494). Zgodnie z nim przesunięto datę ostatecznego wdrożenia nowego układu wysokościowego...
Strona 300 z 382
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 496 - 1 500 z 1 907 rezultatów.