30.12.2019 Model quasigeoidy w układzie PL-EVRF2007-NH

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii www.gugik.gov.pl udostępniliśmy model quasigeoidy ( gugik-geoid2011-PL-EVRF2007-NH.txt ) pozwalający na przeliczenie wysokości elipsoidalnych, wyznaczanych na podstawie pomiarów satelitarnych GNSS, do państwowego układu...

30.12.2019 Podsumowanie przykładowych testów na uprawnienia

W ciągu niecałych dwóch miesięcy przykładowy test na uprawnienia spróbowało rozwiązać 349 użytkowników, którzy ukończyli łącznie 444 próby. Z zakończonych prób 62 podejścia uzyskały wynik pozytywny, czyli więcej niż 41 punktów, co przekłada się na ok. 68% pozytywnych odpowiedzi. Szczegółowe...

30.12.2019 Rośnie zainteresowanie systemem ZSIN

W 2019 roku podjętych zostało szereg działań, które systematycznie zwiększały funkcjonalność systemu ZSIN. Do kluczowych funkcjonalności należy zaliczyć możliwość dostępu do podstawowych informacji o działkach ewidencyjnych (z całej Polski), w tym o numerach Ksiąg Wieczystych , a także dodanie...

30.12.2019 1,5 miliarda wywołań usługi KIEG w roku 2019

W roku 2019 usługa KIEG uzyskała już ponad 1.500.000.000 wywołań, co w stosunku do liczby wywołań z roku 2018 stanowi wzrost o ponad 100%. W roku 2019 intensywnie rosło także wykorzystanie usługi ULDK, co szczegółowo przedstawiono na wykresie razem z miesięcznymi statystykami usługi...

30.12.2019 Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego dostępne usługi GUGiK

Opublikowano nową wersję dokumentu opisującego podstawowe usługi danych przestrzennych dedykowane dla systemów informatycznych państwa . Aktualna wersja, to 1.07 i zawiera w stosunku do poprzednich opis nowych usług związanych z ortofotmapą o wysokiej rozdzielczości oraz kompletny opis usługi...
Strona 301 z 382
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 501 - 1 505 z 1 907 rezultatów.