12.12.2019 Informacje o komunikacji systemów EGiB z PESEL dostępne w www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „ Komunikacja systemu EGiB z PESEL ”. Znajduje się w sekcji Specjalistyczne informacje geodezyjne 1 , w grupie warstw „ Stan informatyzacji powiatów ”. Prezentowane są w niej informacje o powiatach, które korzystają już z nowej usługi...

11.12.2019 Szkicowanie w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  dodana została funkcjonalność Szkicowanie . Dostęp do funkcjonalności uruchamiany jest przez ikonę ołówka w menu narzędziowym, jak przedstawiono to na poniższym rysunku. Należy wybrać z menu „Szkicowanie” potrzebną figurę geometryczną i...

11.12.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Już wszystkie dziewięć firm tworzących oprogramowanie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wystąpiło o przyznanie uprawnień do testów udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. interfejsu do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia...

10.12.2019 Obliczanie objętości mas ziemnych w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodana została funkcjonalność dotycząca obliczania objętości mas ziemnych. Dostęp do funkcjonalności znajduje się w menu „NUMERYCZNY MODEL TERENU” Należy wybrać przycisk „ Rysuj ” i rozpocząć kreślenie poligonu, w obrębie którego będą odbywać się...

10.12.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej. ...
Strona 313 z 389
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 561 - 1 565 z 1 942 rezultatów.