09.12.2019 XIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wziął udział w XIX posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Żninie GGK mówił o roli Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej...

06.12.2019 Oprogramowanie TurboEWID zintegrowane z rejestrem PESEL

W oprogramowaniu TurboEWID firmy Geomatyka-Kraków 6 grudnia 2019 r. uruchomiono możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem z interfejsu udostępnionego przez GUGiK. Aby osoby w powiatach mogły korzystać z funkcjonalności, oprócz posiadania odpowiedniego oprogramowania,...

06.12.2019 Nowa funkcjonalność w usłudze NMT

W usłudze NMT ( https://services.gugik.gov.pl/nmt ) udostępniono nową funkcjonalność pozwalającą na wyznaczenie punktów o minimalnej i maksymalnej wysokości w podanym obszarze. Ilustracje przykładowego zapytania przedstawiono na poniższym rysunku, a ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się...

06.12.2019 Szkolenie o stosowaniu procedury karnej

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, z udziałem Zastępcy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki, odbyło się szkolenie dla rzeczników dyscyplinarnych oraz przewodniczących wojewódzkich komisji dyscyplinarnych i członków komisji odwoławczej działającej przy Głównym Geodecie Kraju....

05.12.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej. ...
Strona 314 z 389
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 566 - 1 570 z 1 942 rezultatów.