15.11.2019 Utworzono usługę integrującą dane o osnowach szczegółowych

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Osnowa geodezyjna” dodano nową warstwę „Osnowa szczegółowa”, która prezentuje przestrzenne rozmieszczenie punktów osnowy szczegółowej. Warstwa wykorzystuje nową usługę GUGiK o nazwie „Krajowa Integracja Szczegółowych Osnów Geodezyjnych”...

15.11.2019 Rozstrzygnięcie drugiego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj nazwisko przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej dla obwodowej komisji wyborczej w wyborach parlamentarnych 2019 r., mieszczącej się pod adresem: Zarzyce Małe 9B.   Poprawna odpowiedź: Daniec- Cisło   Osoby, które odpowiedziały poprawnie i liczba przyznanych im...

15.11.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Przypominamy, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Dotychczas z odpowiednimi wnioskami o przyznanie uprawnień do...

15.11.2019 Nowe ortofotomapy w PZGiK i Geoportalu

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostały przyjęte, i opublikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz usługach sieciowych, nowe wysokorozdzielcze ortofotomapy o pikselu 10 cm dla łącznej powierzchni 1500 km 2 . Nowym opracowaniem zostały objęte miasta: Biłgoraj,...

14.11.2019 Przykładowy test na uprawnienia geodezyjne

W serwisie uprawnienia.gugik.gov.pl został udostępniony przykładowy test elektroniczny na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.   Test zawiera 60 losowych pytań generowanych z bazy, która obecnie składa się z ok. 300 zagadnień i jest systematycznie...
Strona 321 z 389
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 601 - 1 605 z 1 942 rezultatów.