21.11.2019 Drugie obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej obecnej kadencji

20 listopada 2019 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyły się obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, które prowadził Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił prezentację zatytułowaną...

21.11.2019 Rozstrzygnięcie szóstego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Czy dla działki ewidencyjnej o identyfikatorze 141201_1.0001.1867/2 zostało wydane pozwolenie na budowę? Jeżeli tak podaj numer tego pozwolenia.   Poprawna odpowiedź: Pozwolenie nr 894   Osoby, które odpowiedziały poprawnie i liczba przyznanych im punktów zgodnie z...

21.11.2019 Drugie obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

20 listopada br. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyły się Obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Obrady otworzył Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił prezentację na temat „Analiza przepisów...

21.11.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami: do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej. ...

20.11.2019 Łatwiejszy dostęp do bezpłatnych danych z CZGiK

W serwisie PZGiK uruchomiono funkcję bezpłatnego pobierania online danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla instytucji wymienionych w art. 40a ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Bezpłatny dostęp do pobierania danych mogą otrzymać wskazane w...
Strona 330 z 400
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 646 - 1 650 z 1 999 rezultatów.