19.11.2019 Utworzono usługę integrującą BDOT500

W serwisie geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „ Obiekty topograficzne ”. Obiekty są integrowane z baz powiatowych i razem z uzbrojeniem terenu i ewidencją gruntów stanowią podstawową treść mapy zasadniczej. Warstwa wykorzystuje nową usługę GUGiK o nazwie „ Krajowa Integracja Baz...

18.11.2019 Rozstrzygnięcie trzeciego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj pełny identyfikator działki ewidencyjnej o numerze 39/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Rózinowo. Podaj również numer i nazwę decyzji Ministra Energii o ustanowieniu działki terenem zamkniętym.   Poprawna odpowiedź: numer identyfikacyjny działki : 046401_1.0007.39/6 ...

18.11.2019 Aktualne zdjęcia lotnicze w Portalu PZGiK

W Portalu PZGiK https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ do zakupu online dodano dużą porcję najnowszych zdjęć lotniczych przyjętych ostatnio do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Materiały udostępniane są za pośrednictwem Portalu niezwłocznie po ich włączeniu do PZGiK. ...

15.11.2019 Utworzono usługę integrującą dane o osnowach szczegółowych

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Osnowa geodezyjna” dodano nową warstwę „Osnowa szczegółowa”, która prezentuje przestrzenne rozmieszczenie punktów osnowy szczegółowej. Warstwa wykorzystuje nową usługę GUGiK o nazwie „Krajowa Integracja Szczegółowych Osnów Geodezyjnych”...

15.11.2019 Rozstrzygnięcie drugiego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj nazwisko przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej dla obwodowej komisji wyborczej w wyborach parlamentarnych 2019 r., mieszczącej się pod adresem: Zarzyce Małe 9B.   Poprawna odpowiedź: Daniec- Cisło   Osoby, które odpowiedziały poprawnie i liczba przyznanych im...
Strona 332 z 400
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 656 - 1 660 z 2 000 rezultatów.