15.11.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Przypominamy, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Dotychczas z odpowiednimi wnioskami o przyznanie uprawnień do...

15.11.2019 Nowe ortofotomapy w PZGiK i Geoportalu

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostały przyjęte, i opublikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz usługach sieciowych, nowe wysokorozdzielcze ortofotomapy o pikselu 10 cm dla łącznej powierzchni 1500 km 2 . Nowym opracowaniem zostały objęte miasta: Biłgoraj,...

14.11.2019 Przykładowy test na uprawnienia geodezyjne

W serwisie uprawnienia.gugik.gov.pl został udostępniony przykładowy test elektroniczny na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.   Test zawiera 60 losowych pytań generowanych z bazy, która obecnie składa się z ok. 300 zagadnień i jest systematycznie...

14.11.2019 Rozstrzygnięcie pierwszego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj wysokość nad poziomem morza środka boiska stadionu znajdującego się na działce o numerze identyfikacyjnym: 186301_1.0207.1758/36.   Poprawna odpowiedź: Środek boiska stadionu znajdującego się na działce o numerze identyfikacyjnym: 186301_1.0207.1758/36 jest położony...

14.11.2019 Drugie zadanie w konkursie „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj nazwisko przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej dla obwodowej komisji wyborczej w wyborach parlamentarnych 2019 r., mieszczącej się pod adresem: Zarzyce Małe 9B Odpowiedzi prosimy przesyłać do jutra, do godziny 13:00 na adres: gugik.swz@gugik.gov.pl Dziesięć pierwszych osób,...
Strona 333 z 400
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 661 - 1 665 z 2 000 rezultatów.