12.07.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

Udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów: milickiego, oleśnickiego, trzebnickiego, prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia UM Województwa Dolnośląskiego ; kamieńskiego i m. Świnoujście, p race...

12.07.2021 Nowe umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 8 lipca 2021 r. zawarł 3 umowy w ramach ogłoszonego w 2021 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Zostaną zaktualizowane dane dla powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego: chodzieski i grodziski oraz z obszaru ...

09.07.2021 Nowe zdjęcia lotnicze dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze dla części województwa opolskiego i śląskiego (ponad 1338 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...
Strona 36 z 433
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 106 - 108 z 1 297 rezultatów.