28.07.2020 Nowe rozporządzenie fotogrametryczne

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 28 lipca 2020 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Rozporządzenie wejdzie w...

28.07.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne  ortofotomapy o pikselu 5 cm dla obszaru miasta Sieradz oraz 25 cm dla części województwa pomorskiego, o łącznej powierzchni ok. 620 km 2 . Ortofotomapy zostały opracowane na podstawie zobrazowań lotniczych...

27.07.2020 Już ponad 1000 osób zarejestrowało się na wideokonferencję na temat wchodzącej w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Zachęcamy do wzięcia udziału w wideokonferencji na temat zmian wprowadzonych przez ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na spotkanie przedstawicieli Służby Geodezyjnej i...
Strona 369 z 582
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 105 - 1 107 z 1 745 rezultatów.