07.07.2020 Wsparcie we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wspiera jednostki samorządowe szczebla powiatowego we wdrożeniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Wsparcie merytoryczne polega na pomocy w przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz udostępnianiu niezbędnych danych. Główny Geodeta Kraju udziela...

07.07.2020 Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie satelitarnych obserwacji ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach do...

06.07.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 10 cm dla obszaru miast Rzeszów oraz Jarosław o łącznej powierzchni ok. 330 km 2 . Ortofotomapy zostały opracowane na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Na poniższej...
Strona 374 z 582
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 120 - 1 122 z 1 745 rezultatów.