06.07.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 25 cm dla części województw pomorskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu...

03.07.2020 Link do aplikacji mobilnej Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność umożliwiającą wygenerowanie kodu QR , zawierającego parametry lokalizujące aktualnie oglądane miejsce. Mając wygenerowany jak na powyższej ilustracji kod QR , możemy go teraz zeskanować na urządzeniu mobilnym, po czym...

02.07.2020 Aktualizacja specyfikacji powiatowych usług sieciowych

Udostępniliśmy nową wersję specyfikacji technicznej ( ver. 2.2 ) do publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. Nowa wersja specyfikacji zawiera rozszerzony zakres informacji dotyczących warstw użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych.
Strona 375 z 582
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 123 - 1 125 z 1 745 rezultatów.