06.04.2022 Stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 321 powiatów, co stanowi ponad 84% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Nadal województwo opolskie jest jedynym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły proces...

05.04.2022 Model quasi-geoidy PL-geoid2021 modelem obowiązującym

Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami , nowy model quasi‑geoidy PL-geoid2021 , opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju w 2021 roku, zostaje wprowadzony jako obowiązujący model quasi-geoidy dla obszaru Polsk (na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów...

04.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dla obszaru województw mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 – dla obszaru województw mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl ,...
Strona 39 z 564
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 115 - 117 z 1 692 rezultatów.