05.07.2021 Kolejne powiaty rozpoczęły prace związane z wdrażaniem układu PL-EVRF2007-NH

Cztery kolejne powiaty (lidzbarski, kolski, nowotomyski i miasto Zielona Góra) rozpoczęły prace związane z wdrażaniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. W całym kraju 220 powiatów wdrożyło układ wysokościowy PL‑EVRF2007‑NH, 100 powiatów jest w trakcie wykonywania prac wdrożeniowych, a 60...

05.07.2021 Klasyfikacja pokrycia terenu dostępna w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS umożliwiającą pobieranie mapy pokrycia terenu Polski opracowanej przez Polską Agencję Kosmiczną na podstawie zdjęć satelitarnych pozyskanych w 2020 roku. Usługa jest dostępna z poziomu narzędzia „Pobierz dane z usługi WCS” dostępnego w serwisie ...

05.07.2021 Prawdziwa ortofotomapa („true ortho”) w usługach WMS i WCS

Opublikowaliśmy usługi przeglądania WMS oraz pobierania WCS dotyczące prawdziwej ortofotomapy. Powyższe usługi są również dostępne bezpośrednio z poziomu serwisu mapy.geoportal.gov.pl Usługa WMS jest widoczna w grupie warstw Ortofotomapa → Prawdziwa ortofotomapa...
Strona 40 z 433
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 118 - 120 z 1 297 rezultatów.