31.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 5 700 km2. Nowym opracowaniem została objęta część województwa opolskiego: Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i...

31.01.2020 Aktualizacja narzędzi do analizy widoczności

W narzędziach do analizy widoczności została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca zapis wyników analizy do pliku txt. Plik zawiera informacje o lokalizacji obserwatora oraz strefach widoczności.     Opisy funkcjonalności narzędzi znajdują się w linkach...

30.01.2020 Pierwszych 100 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już 100 powiatów.   Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są: powiat miński , radomski oraz puławski . Na załączonym wykresie...
Strona 401 z 551
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 201 - 1 203 z 1 652 rezultatów.