08.01.2020 Statystyka nadawania uprawnień geodezyjnych w 2019 r

Jak już informowaliśmy , w 2019 roku nadano uprawnienia 468 osobom. Ogólnie w postępowaniach kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w roku 2019 uczestniczyło 785 osób, z następującym skutkiem: 65 osób uzyskało negatywny wynik części wstępnej...

08.01.2020 Przybywa powiatów komunikujących się z rejestrem PESEL

Z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL korzystają już 32 powiaty przedstawione na załączonej mapie.   Usługę do komunikacji między rejestrami wykorzystano już ponad 2 300 razy. Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują...

08.01.2020 Więcej ortofotomapy w wysokiej rozdzielczości

W usługach WMS i WMTS dotyczących ortofotomapy wysokiej rozdzielczości , przybyło nowych danych. Od dzisiaj w usługach dostępne są również miasta Gdańsk, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo. Wszystkie te dane są także widoczne w serwisie www.geoportal.gov.pl , który korzysta z tych samych usług...
Strona 410 z 552
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 228 - 1 230 z 1 654 rezultatów.