31.12.2019 Kolejna aktualizacja listy geodetów uprawnionych

W bazie geodetów uprawnionych uzupełniono wszystkie numery PESEL oraz dokonano kolejnej aktualizacji wykazu geodetów uprawnionych w powiązaniu z rejestrem PESEL. Rejestr geodetów jest dostępny do wyszukiwania, jak i pobrania wykazu wszystkich aktywnych geodetów na stronie: ...

31.12.2019 Podsumowanie pozyskiwania danych w roku 2019

W mijającym roku w ramach prowadzenia Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pozyskaliśmy: Cyfrową ortofotomapę w barwach RGB o terenowej wielkości piksela 25 cm dla 5 województw (powierzchnia 81 692 km 2 ).     2. Cyfrową ortofotomapę w barwach RGB o...

31.12.2019 Nowe ortofotomapy o plikselu 10 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe wysokorozdzielcze ortofotomapy o pikselu 10 cm dla łącznej powierzchni 2 760 km 2 . Są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl . Nowym opracowaniem zostały objęte miasta:...
Strona 431 z 568
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 291 - 1 293 z 1 703 rezultatów.