06.12.2019 Oprogramowanie TurboEWID zintegrowane z rejestrem PESEL

W oprogramowaniu TurboEWID firmy Geomatyka-Kraków 6 grudnia 2019 r. uruchomiono możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem z interfejsu udostępnionego przez GUGiK. Aby osoby w powiatach mogły korzystać z funkcjonalności, oprócz posiadania odpowiedniego oprogramowania,...

06.12.2019 Nowa funkcjonalność w usłudze NMT

W usłudze NMT ( https://services.gugik.gov.pl/nmt ) udostępniono nową funkcjonalność pozwalającą na wyznaczenie punktów o minimalnej i maksymalnej wysokości w podanym obszarze. Ilustracje przykładowego zapytania przedstawiono na poniższym rysunku, a ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się...

06.12.2019 Szkolenie o stosowaniu procedury karnej

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, z udziałem Zastępcy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki, odbyło się szkolenie dla rzeczników dyscyplinarnych oraz przewodniczących wojewódzkich komisji dyscyplinarnych i członków komisji odwoławczej działającej przy Głównym Geodecie Kraju....
Strona 443 z 568
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 327 - 1 329 z 1 703 rezultatów.