21.11.2019 Drugie obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

20 listopada br. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyły się Obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Obrady otworzył Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił prezentację na temat „Analiza przepisów...

21.11.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami: do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej. ...

20.11.2019 Łatwiejszy dostęp do bezpłatnych danych z CZGiK

W serwisie PZGiK uruchomiono funkcję bezpłatnego pobierania online danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla instytucji wymienionych w art. 40a ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Bezpłatny dostęp do pobierania danych mogą otrzymać wskazane w...
Strona 451 z 568
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 351 - 1 353 z 1 703 rezultatów.