20.11.2019 Rozstrzygnięcie piątego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Czy w budynku przy ulicy Wojciecha Korfantego 7 w Bolesławcu znajduje się lokal stanowiący własność Agencji Mienia Wojskowego? Jeżeli tak, to proszę podać powierzchnię użytkową tego lokalu oraz numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek z przedmiotowym...

20.11.2019 Zmiany w na stanowisku Przewodniczącego Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z rezygnacją Pani prof. dr. hab. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej z funkcji Przewodniczącej Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju odwołał dzisiaj Panią Profesor z pełnionej funkcji. Jednocześnie serdecznie podziękował...

20.11.2019 Główny Geodeta Kraju podlega nadzorowi Ministra Rozwoju

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 listopada 2019 r. ( http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2261/1 ) w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Główny Geodeta Kraju jest wśród organów podległych Ministrowi Rozwoju lub przez niego nadzorowanych. Rozporządzenie określa...
Strona 452 z 568
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 354 - 1 356 z 1 703 rezultatów.