18.11.2019 Aktualne zdjęcia lotnicze w Portalu PZGiK

W Portalu PZGiK https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ do zakupu online dodano dużą porcję najnowszych zdjęć lotniczych przyjętych ostatnio do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Materiały udostępniane są za pośrednictwem Portalu niezwłocznie po ich włączeniu do PZGiK. ...

15.11.2019 Utworzono usługę integrującą dane o osnowach szczegółowych

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Osnowa geodezyjna” dodano nową warstwę „Osnowa szczegółowa”, która prezentuje przestrzenne rozmieszczenie punktów osnowy szczegółowej. Warstwa wykorzystuje nową usługę GUGiK o nazwie „Krajowa Integracja Szczegółowych Osnów Geodezyjnych”...

15.11.2019 Rozstrzygnięcie drugiego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj nazwisko przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej dla obwodowej komisji wyborczej w wyborach parlamentarnych 2019 r., mieszczącej się pod adresem: Zarzyce Małe 9B.   Poprawna odpowiedź: Daniec- Cisło   Osoby, które odpowiedziały poprawnie i liczba przyznanych im...
Strona 454 z 568
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 360 - 1 362 z 1 703 rezultatów.