28.02.2020 41 nowych geodetów uprawnionych

W prowadzonych w tym tygodniu egzaminach na uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii 35 kandydatów zdało test z zastosowaniem technik komputerowych. Ogółem do pierwszej tegorocznej sesji egzaminacyjnej przystąpiło 75 osób, z czego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w...

28.02.2020 Już ponad 240 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już ponad 240 powiatów. Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: warszawski-zachodni , górowski oraz pabianicki . Na...

26.02.2020 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się dzisiaj kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.  Na początku spotkania Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr...
Strona 49 z 211
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 145 - 147 z 631 rezultatów.