07.01.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad 4 600 km 2 opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmujące: - zdjęcia lotnicze o GSD = 0.25 m - ortofotomapa z pikselem 0.25 m -...

05.01.2021 Prezentacja laureatów konkursów Głównego Geodety Kraju

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza 19 stycznia 2021 r. na wideokonferencję poświęconą prezentacji laureatów rozstrzygniętych w 2020 r. : plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” konkursu ...

04.01.2021 Pliki LAZ dostępne już dla całego zasobu

Informujemy, że dane pomiarowe NMT w postaci plików w formacie LAZ (skompresowane pliki LAS) są już dostępne do pobrania dla całego zasobu. W związku z tym, wyłączono możliwość pobierania danych w formacie LAS, a do ewentualnej konwersji pomiędzy formatami LAZ i LAS polecamy bezpłatne...
Strona 55 z 355
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 163 - 165 z 1 064 rezultatów.