22.10.2019 Łatwiejszy dostęp do informacji o usługach WMS i WMTS

Z myślą o ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług danych przestrzennych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, uporządkowana została sekcja „ Usługi ” w menu głównym serwisu www.geoportal.gov.pl . W pozycji „ Usługi przeglądania WMS i WMTS „ szczegółowo opisano...

21.10.2019 Ortofotomapa w ZSIN

W Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach dodano warstwę „Ortofotomapa”, która udostępnia aktualną ortofotomapę dla całej Polski. Dzięki nowej funkcjonalności użytkownicy uzyskali możliwość przeglądania danych zawartych w ZSIN na tle najaktualniejszej ortofotomapy dostępnej, w...

18.10.2019 Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne – szybsze inwestycje

Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać z danych przestrzennych, na przykład zdjęć lotniczych, podstawowych danych dotyczących działek, za pośrednictwem Geoportalu. Takie będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które w tym tygodniu przyjął rząd. ...
Strona 55 z 161
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 163 - 165 z 481 rezultatów.