27.08.2018 Modele budynków 3D w Geoportalu dostępne bezpłatnie do powszechnego wykorzystania

Zgodnie z obietnicą złożoną przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego podczas konferencji podsumowującej projekty prowadzone przez GUGiK przed końcem sierpnia modele budynków 3D zostały udostępnione w serwisie geoportal.gov.pl. Jest to trójwymiarowa reprezentacja znacznej części...

13.08.2018 Sprawdź w Geoportalu, czy nie zagraża ci powódź!

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Dane innych instytucji ” opublikowano warstwę „ Wody Polskie (Mapa zagrożenia powodziowego) ” Dzięki opublikowanej warstwie każdy obywatel może sprawdzić, czy jego działka nie jest zagrożona powodzią. Warstwa pochodzi z usługi sieciowej WMS...

13.08.2018 Informacje o aktualności ortofotomapy w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl została dodana nowa grupa warstw „Aktualność danych”, a w niej warstwa „Aktualność ortofotomapy”. Przy włączeniu warstwy pojawią się sekcje ortofotomapy i dla każdej z nich zostanie podana aktualność.
Strona 571 z 613
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 711 - 1 713 z 1 837 rezultatów.