24.01.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: kujawsko-pomorskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w...

21.01.2022 Składanie operatów technicznych w postaci papierowej

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Starostów i Prezydentów Miast, w którym wyjaśnia wątpliwości związane z weryfikowaniem i przyjmowaniem do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych przekazanych w postaci papierowej, dla prac...

21.01.2022 Publikacja nowego modelu quasi-geoidy w międzynarodowym serwisie ISG

Nowy model quasi‑geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL‑ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH, opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju w ubiegłym roku, został opublikowany w międzynarodowym serwisie International...
Strona 59 z 552
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 175 - 177 z 1 654 rezultatów.