05.05.2023 Statystyki wykorzystania systemu ASG-EUPOS (w okresie 02.10.2022-30.04.2023)

Wraz z nastaniem wiosny i rozpoczęciem prac polowych w rolnictwie w systemie ASG-EUPOS znacznie zwiększyła się liczba użytkowników korzystających z serwisów czasu rzeczywistego. W kwietniu liczba rejestracji nowych użytkowników utrzymywała się na poziomie z marca i osiągnęła liczbę...

02.05.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze dla Warszawy z 2022 roku o powierzchni około 897 km 2 i terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Warszawy. Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono...

28.04.2023 Podpisano umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju w dniach 21-27 kwietnia 2023 r. zawarł 15 umów w ramach ogłoszonych w 2023 roku zamówień publicznych na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – zakres 1 i 2. W ramach tych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 67 powiatów z obszaru...

28.04.2023 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda podpisał dzisiaj Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. Rozporządzenie zostało przesłane do RCL i czeka na...

28.04.2023 Opublikowana nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych , która wprowadza też drobne zmiany w Prawie geodezyjne i kartograficzne. Ustawa modyfikuje między innymi: ...
Strona 6 z 400
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 26 - 30 z 1 996 rezultatów.