31.01.2020 Aktualizacja narzędzi do analizy widoczności

W narzędziach do analizy widoczności została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca zapis wyników analizy do pliku txt. Plik zawiera informacje o lokalizacji obserwatora oraz strefach widoczności.     Opisy funkcjonalności narzędzi znajdują się w linkach...

30.01.2020 Pierwszych 100 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już 100 powiatów.   Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są: powiat miński , radomski oraz puławski . Na załączonym wykresie...

29.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 3 700 km 2 . Nowym opracowaniem została objęta część województwa łódzkiego. Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i...
Strona 61 z 211
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 181 - 183 z 631 rezultatów.