08.02.2022 Rejestr polskich nazw geograficznych świata

Zespół GUGiK opracował pierwszą wersję bazy PRNG w części dotyczącej polskojęzycznych nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej , zgodnie z wymogami obowiązującego od 26 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie...

07.02.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa opolskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: opolskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w serwisie ...

07.02.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla miasta stołecznego Warszawy o łącznej powierzchni 738 km 2 , w układzie 2000, o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m, opracowaną na podstawie zdjęć lotniczych z 2021 roku. Prace zostały zrealizowane na zlecenie...
Strona 64 z 564
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 190 - 192 z 1 692 rezultatów.