11.05.2022 Stan zaawansowania prac wdrożeniowych układu PL-EVRF2007-NH

W powiecie skarżyskim zakończyły się prace związane z wprowadzeniem układu PL-EVRF2007 w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, zaś powiat świdnicki (w województwie lubelskim) przekazał informację o rozpoczęciu prac wdrożeniowych układu PL-EVRF2007-NH. Jednocześnie po wyjaśnieniach...

10.05.2022 NSA podziela pogląd GGK w sprawie braku podstaw do etapowania prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r.

W nawiązaniu do prowadzonej od lipca 2021 r. korespondencji dotyczącej konieczności uporządkowania spraw związanych z niezakończonymi pracami geodezyjnymi zgłoszonymi przed 31 lipca 2020 r., Główny Geodeta Kraju skierował pismo do wszystkich starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu, w...

10.05.2022 Unieważnienie konkursu na opracowanie koncepcji aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Z powodu braku złożonych ofert Główny Urząd Geodezji i Kartografii 10 maja 2022 r. unieważnił konkurs na opracowanie koncepcji aplikacji służącej do zarządzania, kontroli i edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. W związku z powyższym rozpoczęto prace nad budową aplikacji w...
Strona 7 z 554
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 19 - 21 z 1 660 rezultatów.