14.05.2021 Rozwiązanie „Zespołu do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej”

Decyzją Głównego Geodety Kraju 13 maja 2021 r. zakończył prace powołany 4 lipca 2018 r. „Zespół do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej”. Zespół wykonał postawione przed nim zadania. Główny...

13.05.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Aktualnie 235 powiatów, co stanowi 62% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 174 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, w 42 powiatach elektronicznie przyjmowane są...

12.05.2021 Nowe warstwa w sekcji „Zagospodarowanie przestrzenne”

W serwisie www.geoportal.gov.pl w sekcji Zagospodarowanie przestrzenne dodaliśmy nową warstwę „Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych” przedstawiającą obszary podlegające wyłączeniu z inwestycji ze względu na występowanie turbin wiatrowych. Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20...
Strona 70 z 435
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 208 - 210 z 1 305 rezultatów.