12.05.2021 Rozwiązanie „Zespołu do oceny obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków"

Decyzją Głównego Geodety Kraju 11 maja 2021 r. zakończył prace powołany 10 lipca 2018 r. Zespół do oceny obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków. Zespół wykonał postawione przed nim zadania polegające na ocenie istniejących przepisów...

12.05.2021 Już 41 % operatów jest przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku maja 2021 r. przeprowadziliśmy kolejną ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej systematycznie rośnie . W kwietniu 2021 r. do zasobu przekazano już 41% operatów w postaci...

11.05.2021 Ponad 800 uczestników Szkolenia Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

W zorganizowanym 11 maja 2021 r. przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego szkoleniu „Podnoszenie kwalifikacji pracowników organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wykorzystania Infrastruktury Danych Przestrzennych” wzięło udział ponad 800 osób. ...
Strona 71 z 435
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 211 - 213 z 1 305 rezultatów.