29.12.2021 Schematy aplikacyjne opublikowane w repozytorium interoperacyjności

Zakończyliśmy publikowanie na stronie Portalu Interoperacyjności schematów aplikacyjnych GML ( X ML S chema D efinition - XSD ) dotyczących udostępniania danych: ewidencji gruntów i budynków, danych z bazy BDOT500 z bazy BDOT10k oraz bazy BDOO, powiatowej bazy GESUT, ...

29.12.2021 Dynamika komunikacji systemów EGiB z rejestrem PESEL

W 2021 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL skorzystano ponad 14 465 956 razy. Jest to wynik wyższy o 516% względem 2020 roku. W grudniu 2021 z funkcjonalności tej skorzystano już 3 065 653  razy, co daje 113 543 zapytań...

29.12.2021 Opracowanie internetowego walidatora plików GML z danymi EGiB, GESUT, BDOT500

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie internetowego walidatora plików GML z danymi EGiB, GESUT, BDOT500 . Na przedmiot pracy konkursowej składa się aplikacja internetowa wraz z komponentem serwerowym umożliwiającym wykonywanie walidacji powyższych danych, udokumentowane kody...
Strona 72 z 552
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 214 - 216 z 1 654 rezultatów.