05.07.2021 Klasyfikacja pokrycia terenu dostępna w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS umożliwiającą pobieranie mapy pokrycia terenu Polski opracowanej przez Polską Agencję Kosmiczną na podstawie zdjęć satelitarnych pozyskanych w 2020 roku. Usługa jest dostępna z poziomu narzędzia „Pobierz dane z usługi WCS” dostępnego w serwisie ...

05.07.2021 Prawdziwa ortofotomapa („true ortho”) w usługach WMS i WCS

Opublikowaliśmy usługi przeglądania WMS oraz pobierania WCS dotyczące prawdziwej ortofotomapy. Powyższe usługi są również dostępne bezpośrednio z poziomu serwisu mapy.geoportal.gov.pl Usługa WMS jest widoczna w grupie warstw Ortofotomapa → Prawdziwa ortofotomapa...

05.07.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie 65% powiatów wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania nadal utrzymuje się w województwie wielkopolskim, gdzie 29 powiatów wykorzystuje wdrożone rozwiązania, co stanowi cyfryzację...
Strona 74 z 466
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 220 - 222 z 1 398 rezultatów.